KINAESTHETICS SCHOLINGEN

Bewegen is gezond, iedereen beweegt en iedereen beweegt anders. De methode die wij aanbieden heet Kinaesthetics.

Onze scholingen zijn gebaseerd op en een doorontwikkeling van de Kinaesthetics  methode zoals deze is bedacht door Dr. Frank Hatch en Dr. Lenny Maietta. De methode is doorontwikkeld om beter aan te sluiten op de behoefte die er heerst binnen de internationale zorg. Niveb opereert binnen Duitsland, Zwitserland, België en Nederland.

De Kinaesthetics basiscursus

Tijdens de Kinaesthetics basiscursus staat de medewerker en zijn eigenbeweging centraal. De speerpunten zijn:

 • inzicht krijgen in de eigenbeweging;
 • de eigenbeweging leren aanpassen zodat het lichaam minder zwaar wordt belast;
 • de betekenis van beweging binnen de zorg vergroten.

De Kinaesthetics vervolgcursus

Tijdens de Kinaesthetics vervolgcursus staat de patiënt en zijn eigenbeweging centraal. De speerpunten zijn:

 • het objectief analyseren van de bewegingsvaardigheden van de patiënt;
 • het documenteren en doorgeven van deze analyse;
 • het zich direct kunnen aanpassen aan de actuele mogelijkheden van de patiënt.

De Kinaesthetics implementatiecursus

Tijdens de Kinaesthetics implementatiecursus staat uw organisatie centraal.

De speerpunten zijn:

 • het implementeren van Kinaesthetics werkmethode binnen uw organisatie;
 • het uitdragen van de betekenis van eigenbeweging aan derden;
 • het optimaal benutten van de unieke bewegingseigenschappen van ieder individu als nieuwe norm binnen uw organisatie;
 • het verbinden van actuele wetenschappelijke kennis aan de bewegingen en handelingen van het personeel.

Scholing op maat

Hierbij kunt u denken aan informatiedagen, opfriscursussen of themadagen.

Mogelijke thema’s:

 • decubitus;
 • contacturen;
 • eten en drinken;
 • reguleren darmfunctie;
 • positioneren.

Deze specifieke cursussen vinden altijd in overleg met de opdrachtgever plaats. Gekeken wordt waar de behoefte van de doelgroep ligt. Ook hier zullen eigenbeweging en de waarneming hiervan centraal staan.